Oferta

Jesteśmy Certyfikowanym Zakładem Usług Przeciwpożarowych w zakresie konserwacji przegród przeciwpożarowych - posiadamy Certyfikat OCUP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zapraszamy do współpracy:

 • Administratorów i Zarządców nieruchomości komercyjnych - handlowych, przemysłowych, usługowych;
 • Działy techniczne i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej;
 • Firmy z branży Facility Management z terenu całej Polski;
 • Zarządców i Administratorów Wspólnot Mieszkaniowych z woj. mazowieckiego.
  Oferujemy:
 • Wykonywanie regularnych lub doraźnych przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych oraz drzwi ewakuacyjnych;
 • Wykonywanie napraw drzwi i bram ppoż. oraz ewakuacyjnych i bezklasowych;
 • Remonty i wymiany przemysłowych bram rolowanych;
 • Sprzedaż części zamiennych.
 

Regularne i doraźne przeglądy

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania doraźnych i regularnych przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych oraz drzwi ewakuacyjnych. W przypadku współpracy z firmami FM proponujemy również wykonywanie spisów inwentaryzacyjnych - szczególnie w przypadku przejmowania nowych obiektów.

Proponujemy wykonywanie przeglądów w 2 zakresach:

 • Podstawowym - przegląd techniczny, określający aktualny stan przegród przeciwpożarowych i drzwi ewakuacyjnych - potwierdzenie kompletności i prawidłowości zadziałania lub spis usterek koniecznych do usunięcia;
 • Rozszerzonym - przegląd techniczno - konserwacyjny, zawierający oprócz zakresu podstawowego również czynności konserwacyjno - naprawcze, wg rozszerzonych list czynności wynikających z DTR poszczególnych producentów.
 

Posiadamy również stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów gwarancyjnych przegród ppoż. firm:

 • Peneder;
 • Domoferm;
 • Jansen (König Stahl).

Naprawy

Wykonujemy naprawy doraźne i remonty drzwi, bram przeciwpożarowych, przeszklonych ścianek przeciwpożarowych oraz drzwi ewakuacyjnych:

 • Naprawy mechaniczne skrzydeł, ościeżnic, ram;
 • Wymianę uszkodzonych okuć - zamków, samozamykaczy, dźwigni antypanicznych, systemów ryglowań;
 • Dozbrajanie drzwi o elementy systemów kontroli dostępu - zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy, kontaktrony;
 • Wymianę uszkodzonych przeszkleń;
 • Wymianę zawiasów spawanych na przykręcane regulowane  w drzwiach systemów profilowych JANSEN;
 • Montaż lokalnych układów utrzymujących drzwi i bramy w pozycji otwartej / centralka, elektromagnesy z zaczepami, przyciski zwalniające, sygnalizatory optyczno-akustyczne, czujki dymowe.
 

W przypadku braku możliwości naprawy drzwi lub bram ze względu na zakres uszkodzeń oferujemy dostawę i wymianę na nowe, posiadające aktualne dopuszczenia i certyfikaty.

 

Części zamienne

Posiadamy w sprzedaży części zamienne do serwisowanych przez nas drzwi i bram przeciwpożarowych, drzwi ewakuacyjnych i bezklasowych:
 • Zamki do drzwi stalowych pełnych, profilowych ppoż., drewnianych, również nietypowe wg norm austriackich;
 • Okucia przeciwpaniczne zgodne z EN 179 i EN 1125 - zarówno współpracujące w zestawach z zamkami wpuszczanymi jak i nawierzchniowe;
 • Samozamykacze dla drzwi jednoskrzydłowych oraz dla dwuskrzydłowych w zestawach z regulatorami kolejności zamykania skrzydeł - GEZE, Dorma, CISA;
 • Automatyczne i ręczne rygle skrzydła biernego UNIMA, Peneder;
 • Klamki, gałki, szyldy, również marki GEOS;
 • Nierdzewne odbojniki drzwiowe - podłogowe i naścienne;
 • Odbojniki, rolki, regulatory prędkości biegu i inne elementy bram ppoż.
ABS Serwis posiada Certyfikat jakości usług SITP, Certyfikaty autoryzowanego montażu i serwisu produktów Domoferm International GmbH, Certyfikat montażu i serwisu drzwi i bram przesuwnych i opuszczalnych Peneder, Certyfikat stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti, Upoważnienie König Stahl do montażu oraz konserwacji w budynkach gotowych konstrukcji przeciwpożarowych Jansen

Certyfikat jakości usług SITP

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenie Inżynerów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o.

Certyfikat DOMOFERM

Certyfikat autoryzowanego montażu produktów Domoferm International GmbH

Certyfikat DOMOFERM

Certyfikat autoryzowanego serwisu produktów Domoferm International GmbH

Upoważnienie König Stahl (JANSEN)

Upoważnienie König Stahl do montażu oraz konserwacji w budynkach gotowych konstrukcji przeciwpożarowych JANSEN

Certyfikat PENEDER

Montaż i serwis drzwi bez odporności ogniowej i przeciwpożarowych drzwi i bram przesuwnych i opuszczalnych

Certyfikat HILTI

Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie prawidłowego stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti

O nas

Firma ABS Serwis od 2004 r. specjalizuje się w wykonywaniu regularnych i doraźnych przeglądów oraz napraw drzwi i bram przeciwpożarowych jak również profesjonalnym wykonawstwie i serwisowaniu przeciwpożarowych uszczelnień przejść instalacyjnych.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektów naszych Klientów poprzez:

terminowe wykonywanie wszystkich niezbędnych przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych, usuwanie wszystkich usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania przeglądów, interwencyjną naprawę wszystkich usterek zgłoszonych przez Użytkowników, w czasie pomiędzy planowymi przeglądami, zaopatrywanie naszych klientów w części zamienne o ile służby techniczne obiektu zdecydują się na usunięcie usterki własnymi siłami

Personel serwisowy został gruntownie przeszkolony i certyfikowany w zakresie serwisowania i napraw produktów firm Unima, Peneder, Domoferm, Martech, Jansen (Koenig Stahl), Nassau, posiadamy również zagwarantowane zaopatrzenie serwisowe w części do drzwi i bram Mercor, Hoermann, Normstahl, Tekla i innych.

Magazyn liczy ponad 300 pozycji asortymentowych okuć do drzwi - samozamykacze, różnego rodzaju zamki, okucia dodatkowe, części zamienne do bram przeciwpożarowych i przemysłowych, akumulatory do central pożarowych itd. Samochody serwisowe wyposażone są w komplety niezbędnych elektronarzędzi oraz wszystkie podstawowe i specjalistyczne narzędzia drobne.

Firma jest ubezpieczona od wszelkich ryzyk związanych z prowadzoną działalnością w TUiR Warta SA na kwotę 500 000.00 zł.

Kontakt

 •   +48 22 740 41 10
 •   ABS Serwis ul. Masłowiecka 11, 03-992 Warszawa

Kontakt

Prosimy wypełnić formularz kontaktowy